Smerigliatrici

Smerigliatrici

G18DSL - Smerigliatrice 18 V
Smerigliatrice Ų 115 mm - 18 V - versione solo corpo macchina
G18DSL
G18DBL - Smerigliatrice 18 V
Smerigliatrice Ų 125 mm - Brushless - 18 V - 5 Ah - ZVRP
G18DBL
G18DBBAL- Smerigliatrice 18 V
Smerigliatrice Ų 125 mm - 18 V - Brushless - ZVRP - versione solo corpo macchina
G18DBBAL
G18DBBVL - Smerigliatrice 18 V
Smerigliatrice Ų 125 mm - Brushless - 18 V - 5 Ah - Freno elettronico - ZVRP
G18DBBVL